Daika Pack Co., Ltd.

บริษัทไดก้า แพ็ค จำกัด

Founded in 2001, Daika Pack is a printing and packaging company that own the best facilities and technology to offer you top quality products and services, committed to excellence in the work we produce. Whether a brochure for a start-up business or a promotional pack for an international product launch, our dedicated team of print professionals believes that each job is vitally important and will work with you to achieve the best in results.

ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ไดก้า แพ็ค เป็น บริษัทการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในงานที่เราผลิต ไม่ว่าจะเป็นโบรชัวร์ของธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นหรือแพ็คส่งเสริมการขายสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ทีมงานของเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ เชื่อว่างานแต่ละงานเป็นสิ่งสำคัญ และจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้บรรลุผลที่ดีที่สุด

Presentation

Over the past 10 years we have been developing our services to use the very latest technologies in printing, binding and packaging. We own the very latest printing services technology and finishing equipment to guarantee you incredible results whatever you request. Daika Pack mainly focuses on the quality of work, fast services and customer satisfaction.

10 ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาบริการโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการพิมพ์ เย็บเล่มและและบรรจุภัณฑ์ เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ล่าสุดรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อที่จะรับประกันผลลัพธ์ของงานที่คุณต้องการ ไดก้าแพ็คส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คุณภาพของงาน การบริการที่รวดเร็วและความพึงพอใจของลูกค้า

Our Equipment.

เครื่องจักรและ อุปกรณ์ของเรา

Because Daika Pack owns a comprehensive range of print equipment, you can enjoy a completely bespoke print solution. Of course this equipment is also the latest available, ensuring you both the ideal product and the highest quality.

เพราะ ไดก้า แพ็คเป็นเจ้าของอุปกรณ์การพิมพ์ที่หลากหลาย คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการพิมพ์แบบต่างๆ แน่นอนอุปกรณ์นี้ยังเป็นเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้คุณมีความมั่นใจว่าคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมด้วยคุณภาพสูงสุด

What Daika Pack can do for you?

ไดก้าแพ็คสามารถทำอะไรเพื่อคุณ?

Daika Pack produces printings such as books, manuals, magazines, journals, company profiles directory, etc. Our advantage is that we have prepress and printing machine operating from 8:00 am to 2:00 am from Monday to Saturday. Our knowhow allows us to deliver order under tight schedule and our professional team experience will offer you the best services available in the market.

ไดก้าแพ็คผลิตสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ นิตยสาร วารสาร โปรไฟล์บริษัท ฯลฯ ข้อได้เปรียบของเราคือการที่เรามีการเตรียมพิมพ์และการดำเนินงานพิมพ์ตั้งแต่เวลา 08:00-02:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ความชำนาญของเราช่วยให้เราสามารถส่งงานภายใต้ระยะเวลาจำกัด และทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ของเราจะให้คุณบริการอย่างดีที่สุด

Our services at a glance

บริการของเรา

Because Daika Pack provides more than quality printing product we also developed a wide range of services to meet your needs including:

เพราะไดก้า แพ็คให้มากขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่มีคุณภาพ เรายังพัฒนาบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณซึ่งรวม:

  Graphic design
 • Our team of professional graphic designers can create your own logo design, brochures, leaflets, billboards, stickers, etc.
  การออกแบบกราฟิก
 • เรามีทีมงานนักออกแบบกราฟิกมืออาชีพที่สามารถสร้างโลโก้ที่คุณออกแบบเอง, โบรชัวร์, แผ่นพับ, ป้ายสติกเกอร์ ฯลฯ
  Digital Photography
 • Our professional photographers can create your book both in studio and outdoor. We also offer services in consulting and production to meet the needs of customers with a wide range of prices for every budget.
  การถ่ายภาพดิจิตอล
 • ช่างภาพมืออาชีพของเราสามารถสร้างสรรค์หนังสือของคุณได้ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ เรายังให้บริการให้คำปรึกษาและการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมีระดับราคาสำหรับทุกงบประมาณ
  Print advertising
 • We have fast delivery abilities for printing advertising such as flyers, brochures, posters, catalogs, calendars, postcards, labels, price lists, etc.
  การออกแบบสื่อโฆษณา
 • เรามีความสามารถในการจัดส่งที่รวดเร็วสำหรับการโฆษณาการพิมพ์เช่นใบปลิว, โบรชัวร์, โปสเตอร์, แคตตาล็อก, ปฏิทิน, โปสการ์ด, ป้าย, รายการราคา ฯ
  Printing packaging
 • We manufacture printed packaging paper, hang tag, such as the option Cut, Offset Box, Offset option box corrugated paper bags, envelopes, CD cover sticker white shadow, PVC sticker printing, etc. We also offer the FM Screen technology that helps to prevent from imitation and fake packaging. We also use ink Soy Ink.
  การพิมพ์บรรจุภัณฑ์
 • เราผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ แท็กแขวน เช่น ตัดตัวเลือก กล่องเซ็ท กล่องออฟเซ็ท ถุงกระดาษลูกฟูก ซอง ปกสติกเกอร์แผ่นซีดี สติกเกอร์พีวีซี ฯลฯ เรายังมี FM สกรีน เทคโนโลยีที่ช่วยในการป้องกันจากการเลียนแบบและบรรจุภัณฑ์ปลอม เรายังใช้หมึกถั่วเหลือง ซึ่งช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม

When you're thinking of your next project, contact us and we will be ready to listen, happy to advise and well equipped to help.

เมื่อคุณคิดของโครงการต่อไปของคุณ ติดต่อเราและเราพร้อมที่จะรับฟัง ให้คำแนะนำและช่วยคุณ

Location & Contact

ที่ตั้งและติดต่อ

Contact us to learn more about what we can do for you.

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทำเพื่อคุณ

DAIKA PACK

6/89m, 4 Soi Rama II(25) Rama II Road, Bangmod, Jomthong, Bangkok 10150

Tel: (662) 428-6187-8

Fax: (066) 428-6189

ไดก้า แพ็ค

โทรศัพท์: (662) 428-6187-8

โทรสาร: (662) 428-6189