Our History

ประวัติ

Founded in 1977, Daika Group is a diversified group with a strong corporate culture. As a diversified firm, its businesses focus on several sectors: Chemical with Multiplus Chem, Real Estate with Daika Estate, Feed Ingredients with Feed Ingredients Supply Co, Printing and Packaging with Daika Pack and Feed ingredients, Petrochemicals and Water treatment with Daika Thai.

ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 โดย คุณนิพนธ์ อติชาตการ เครือไดก้าคือกลุ่มบริษัทที่มีความหลากหลายและมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีความหลากหลาย จึงมุ่งเน้นธุรกิจในหลายภาคส่วน เช่น สารเคมี ดำเนินงานโดย บริษัท มัลติพลัส เคม, อสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานโดย บริษัท ไดก้า เอสเตท,วัตถุดิบอาหารสัตว์ ดำเนินงานโดย บริษัท ฟีด อินกรีเดี๊ยนซ์, สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ดำเนินงานโดย ไดก้า แพ็ค และ ส่วนผสมอาหารสัตว์ ปิโตรเคมีและงานบำบัดน้ำ ดำเนินงานโดย ไดก้าไทย

With almost 40 years of experience, Daika group has developed a recognized expertise in the marketing and distribution of industrial commodities and feed ingredients. Our companies currently hold agencies and distribution line for many multinational companies and we pride ourselves to be a privileged partner and supplier to the most respected organisation operating in our respective fields of activities in Asia.

ด้วยประสบการณ์เกือบ 30 ปี เครือไดก้าได้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายของสินค้าอุตสาหกรรมและวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัทของเราขณะนี้ถือเป็นตัวแทนจัดจำหนายสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลกเป็นจำนวนมาก และเรามีความภูมิใจที่เป็นพันธมิตรและเป็นผู้จัดจำหน่ายที่พิเศษให้แก่บริษัทที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจและกิจการของเราในเอเชีย

Our marketing and logistic services are housed in the Lumpini Tower in the heart of Bangkok in modern offices where priority is given to customer’s service. Vast and functional storage facilities ideally located to service oversea markets accommodate in safety and hygienic conditions the segregated warehousing of the various and numerous product lines.

เราให้บริการจัดจำหน่ายและการบริการจัดส่งสินค้าของเราจากสำนักงานที่ทันสมัย ซึ่งตั้งอยู่ในลุมพินีทาวเวอร์ใจกลางกรุงเทพฯและให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าสูงสุด เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับตลาดต่างประเทศและในประเทศอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยของคลังสินค้าซึ่งแยกประเภทสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

We are supplying high quality products with consistency, offering cost effectiveness, providing reliable services, supporting our customers with technical advices, which is feature as our highest corporate priorities and sole ambition for your success. Please do not hesitate to contact us for any product information and enquiries.

เราเป็นผู้จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงตลอดมา เสนอบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่าย ให้บริการที่น่าเชื่อถือและสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยคำแนะนำทางเทคนิคซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่องค์กรยึดถือ เพื่อประโยชน์และความสำเร็จของลูกค้าของเรา กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสอบถามราคาจากเรา

Daika Group in brief

Managing Director  
กรรมการผู้จัดการ  

Niphon Atichartakarn since 1984

นิพนธ์ อติชาตการ

Members of the Group  
บริษัทในเครือ  

Daika Estate, Daika Thai, Multiplus Chem, Feed Ingredients Supply, Inno Fo-ed and Daika Pack

ไดก้า เอสเตท, ไดก้า ไทย, มัลติพลัส เคม, ฟีดอินกรีเดี๊ยนท์ซัพพลาย และ ไดก้า แพ็ค

Approximately 100 employees  
จำนวนพนักงานประมาณ 100 คน  

Headcount at 31 July 2016

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2016

Market capitalization  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  

Cumulatively 115 million Baht registered capital on 31 December 2015

รวมทุนจดทะเบียนจำนวน 115 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2015

Geographical scope  
ที่ตั้ง  

Daika Group is operating in Thailand. The head office is located in Bangkok, and our sites are located in Hua Hin, Pattaya, Rayong and Samutprakarn.

เครือไดก้ามีการดำเนินงานในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและสำนักงานย่อยของเราตั้งอยู่ที่หัวหิน พัทยา จังหวัดระยองและจังหวัดสมุทรปราการ

Factories and warehouses  
โรงงานและคลังสินค้า  

2 Places in good Locations: Samutprakarn (Bangplee), Rayong (Nongbon)

มี 2 ที่: จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) และจังหวัดระยอง (หนองบอน)

Daika Group was established in 1977 when its parent company Daika (Thai) Inc., Ltd. was founded under a joint venture with Japanese companies, Daika (Japan) Ltd. and Rakuto Kasei Industrial Co, Ltd in order to import chemical products from Japan.

เครือไดก้าเริ่มต้นขึ้นในปี 1977 เมื่อบริษัทแม่ คือ บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การร่วมทุนกับบริษัทของประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท ไดก้า (เจแปน) จำกัด และบริษัท ราคูโต จำกัด เพื่อทำธุรกิจด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

In 1984 the founder Mr. Niphon Atichartakarn became the major shareholder of the company, and started handling the whole company by himself. Since then the company was growing up fast by the capital raising and continuous business development.

ในปี 1984 คุณนิพนธ์ อติชาตการ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเริ่มบริหารบริษัททั้งหมดด้วยตัวเอง จากนั้นก็ได้มีการเพิ่มทุนและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีการขยายธุรกิจใปในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งธุรกิจต่างๆเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือของไดก้า

Daika Thai grew at a fast pace and expands to other business such as water treatment, food ingredients, feed ingredients, packaging and real estate. All businesses are now part of Daika Group of companies.

In 2015, all companies in Daika Group together have 115 million Baht registered capital (about US$ 3.2 million) .

ในปี 2015 เครือไดก้ามีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 115 ล้านบาท (ประมาณ $ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

Dr. Suebpong Atichartakarn (Middle) and Mr. Tawat Tangjirawong
(Second from the right) receiving the 2009 Thailand Property Award for the Best Freehold Beachfront Condominium of the Eastern Seaboard for the Sanctuary Wong Amat Project.
ดร. สืบพงศ์ อติชาตการ (กลาง) และ คุณธวัช ตั้งจีระวงษ์
(ที่สองจากขวา) ได้รับรางวัล the winner of thailand property award, best condo development ประจำปี 2009 โครงการ the Sanctuary Wong Amat