Daika (Thai) Inc., Ltd.

บริษัทไดก้า ไทย จำกัด

Established in 1977, Daika Thai is an independent solution provider that source, develop, market, and distribute a wide range of specialty chemicals and feed ingredients to business partners in specialty chemicals, water treatment and feed industries.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1977 ไดก้าไทยเป็นผู้จัดหา ทำการตลาด และจัดจำหน่าย สารเคมีและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หลากหลายให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเคมี การปรับปรุงคุณภาพน้ำและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

Introduction

Daika (Thai) Inc., Ltd. (Head Office) is located on 1168/49 Lumpini Tower Building, 18/F, Rama 4 Road, Sathorn, Bangkok 10120. The company was founded in 1977 under a joint venture between Daika (Japan) Co., Ltd. and the Thai Partners. In 1984 the shares of the Japanese and local partners were transferred to the present Managing Director (Mr. Niphon Atichartakarn), since then he became the major shareholder of the company. The registered capital of the company at present is Baht 40 Millions. The total business turnover in 2015 (excluding indent sales) achieved more than US$ 60 Million (approx Baht 2,200 Millions).

บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่ตั้งเลขที่ 1168/49 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไดก้า (ญี่ปุ่น) จำกัด และผู้ถือหุ้นในประเทศไทย และต่อมา ในปี พ.ศ. 2527 คุณนิพนธ์ อติชาตการ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่น และเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนบริษัทฯ รวม 40 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2558 บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด มีรายได้รวมกว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2,200 ล้านบาท โดยประมาณ

History

ประวัติ

The company was established in 1977 under a joint venture between Daika (Japan) Co., Ltd. in Osaka and the Thai Partners. In 1984 the shares of the Japanese and local partners were transferred to the present Managing Director (Mr. Niphon Atichartakarn), since then he became the major shareholder of the company. The registered capital of the company at present is Baht 40 Millions or US$ 1.3 Million (approx).

บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 1977 ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง Daika (ญี่ปุ่น) จำกัด ในปี 1984 คุณนิพนธ์ อติชาตการ ได้ซื้อหุ้นจากคู่ค้าในญี่ปุ่น และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนับแต่นั้นเป็นต้นมา ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาทหรือ US $ 1.3 ล้าน โดยประมาณ

Under the leadership of Mr. Niphon Atichartakarn and over 20 years of his experience, Daika has evolved into a dynamic group of companies with diversified activities in the provision of petrochemical, industrial & water treatment chemicals; high alloy furnace tube, sodium hypochlorite generator & steam sampling equipment for the equipment supplies including feed ingredients for the feed industries. Our affiliate companies namely Daika Pack Co., Ltd., Daika Estate Co., Ltd and Feed Ingredients Supply Co., Ltd. have been established afterward in 2001, 2004 and 2005 respectively. By our most effort for the distribution of qualified industrial commodities, services under customer-focus marketing found the business expansion across country, which distinguish Daika from other local chemical supplies companies.

ภายใต้การนำของคุณนิพนธ์ อติชาตการ ทำให้บริษัทไดก้า มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและธุรกิจด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ, ท่ออัลลอยด์ทนความร้อนสูง, เครื่องผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรต์ รวมทั้งวัตถุดิบอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร บริษัท พันธมิตรของเราคือ ไดก้า แพ็ค, ไดก้า เอสเตท, และ ฟีด อินกรีเดี๊ยนท์ ซัพพลาย ได้รับการจัดตั้งหลังจากนั้นในปี 2001, 2004 และ 2005 ตามลำดับ จุดเด่นของเราคือให้บริการสินค้า คุณภาพสูง การจัดส่งที่เข้าถึงและรวดเร็วทั่วประเทศ และเจาะกลุ่มลูกค้า อย่างเหมาะสม ทำให้เราโดดเด่น

We have active 100+ professional working for our group, with head office in Bangkok and 3 warehouse and factory in Samutprakarn and Rayong Provinces. Daika (Thai) currently holds agencies and distribution lines for worldwide well-known manufacturers and we pride ourselves to be their partner and local supplier for our prestigious customers.

เรามีบุคลากรมืออาชีพมากกว่า 100 ท่าน ประจำอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และ คลังสินค้า 3 แห่งและโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยอง ในปัจจุบันเรามีหน่วยงานและสายจำหน่ายสำหรับผู้ผลิตทั่วโลกที่รู้จักกันดีและเรามีความภูมิใจที่จะเป็นพันธมิตรของพวกเขาเพื่อที่จะจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในความดูแลของไดก้า (ไทย)

The total business turnover in 2015 (excluding indent sales) was Baht 2,200 Millions or US$ 60 Million (approx). The revenue forecast in 2016 is Baht 2,300 Millions or US$ 63.50 Million (approx).

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ไดก้าไทยเป็นผู้นำตลาดในด้านของน้ำมันที่สกัดจากพืชสำหรับอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม ยีสต์และสารเสริมอาหารสัตว์ ด้วยชื่อเสียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริการและการสนับสนุนเกี่ยวกับวิชาการและเทคนิคให้แก่ลูกค้า ไดก้าไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวนหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การบริการทางธุรกิจของเราครอบคลุมทั้งสินค้าที่พร้อมส่งและสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โดยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในธุรกิจด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมเคมี

Management

การบริหาร

The company has been run with the experienced management team for more than 38 years by different skills of products, financials, marketing and sale coordination to provide the utmost quality services and satisfaction to our customers and our value suppliers.

บริษัทมีทีมงานบริหาร ที่มีประสบการณ์สูง มากกว่า 30 ปี ซึ่งแต่ละท่านก็จะมีทักษะต่างๆ ทั้งในด้านของสินค้า การเงิน การตลาด การประสานงานกับลูกค้า มาเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และคู่ค้าของเราสูงสุด

Vision

วิสัยทัศน์

To be the keen leader, trader/importer and the best of Service Provider as we develop those typical businesses from products and market knowledge base.

เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการนำเข้า และแบ่งบรรจุสารเคมี รวมถึงให้บริการที่เยี่ยมยอดกับลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงมีดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

 • บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า และคู่ค้า โดยจะนำสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด และการบริการที่ยอดเยี่ยม เป็นองค์กรที่เน้นนวัตกรรม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร และองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
 • บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน

Mission

ภารกิจและเป้าหมาย

Trustworthy company to the customers and suppliers by supplying the best quality products and services, being highly innovated, quality class and learning organization as well as be responsible for Environment and Society.

บริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่งต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยจะนำสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดและบริการยอดเยี่ยม เป็นองค์กรที่เน้นนวัตกรรม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

บริษัท ไดก้า (ไทย) สร้างรากฐานของบริษัทฯ ด้วยค่านิยมซึ่งทำให้เราโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่น เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นคุณธรรม และจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย สนับสนุนสิทธิมนุษยชนสากล ปกป้อง และป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมที่ดีกับพนักงาน รวมถึงดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย และนำประโยชน์มาสู่พนักงาน ชุมชน และสังคม

P (Protecting People and the Environment)

การปกป้องคุ้มครองคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม-เราให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ตลอดจนคุ้มครองสินทรัพย์และ รักษาสิ่งแวดล้อม เรามีเป้าหมายให้ได้รับความชื่นชมในผลการดำเนินงานที่ดีเลิศระดับสากล ด้วยการนำระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในกระบวนการทำงาน

R (Responsibility for society)

รับผิดชอบต่อสังคม-เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบสู่สังคมเป็นพันธมิตรที่ดี โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย พร้อมทั้งมีการดำเนินงานบริษัทฯ โดยไม่ส่งผลกระทบสู่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ต่อรัฐบาล บริษัทอื่นๆ ลูกค้า ชุมชน และพนักงานของบริษัท

I (Integrity)

ร่วมสร้างพลังความดี-เราซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เราดำเนินธุรกิจทุกประเภทบนพื้นฐานของจรรยาบรรณมาตรฐานสูงสุด เรารักษาคำพูดของเราเสมอ เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทำและงานที่ได้รับมอบหมาย

D (Dynamic)

สร้างพลังขับเคลื่อน-เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมต่อคู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และพนักงาน ในด้านทรัพยากรต่างๆเพื่อส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึก และวัฒนาธรรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

E (Expertise)

มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และความชำนาญในเรื่องนั้นๆ อย่างถูกต้องและชัดแจ้ง มีการทำงานโดยใช้ความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่ถูกต้องและทำงาน ไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น

Executive Message

“We are among the most well established international trading houses in Asia, and have been serving the booming agriculture, petrochemical and water treatment industries for over 28 years. We believe that our success factors consist of two parts: the proper and timely delivery of supplies and quality of our services

Niphon Atichartakarn, Managing Director

Key Business Unit

Water Treatment Industry

ธุรกิจด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

We provide our customers various water treatment solutions from domestic equipments, international equipments, and other products. The supplied products are well selected to serve customers' various and specific needs.

เราให้บริการลูกค้าของเราด้วยวิธีการแก้ปัญหาการบำบัดน้ำต่างๆด้วยอุปกรณ์ภายในประเทศ และอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สินค้าของเราได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

With our vast field experience and in-depth knowledge, we have the expertise and know-how to help our customers reducing operating costs with our cost-efficient solutions and protecting your valuable equipments. We try our best to find the right solutions to help you deliver the maximum performance.

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของเรา รวมถึงความรู้ในเชิงลึก เรามีความเชี่ยวชาญและความรู้ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วยวิธีแก้ไขปัญหาด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของเราและยังคงปกป้องอุปกรณ์ที่มีค่าของลูกค้า เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

In addition, we are also the exclusive distributor for Interflon lubricants and Sentry Equipment Corp. products.

นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับน้ำมันหล่อลื่นของ Interflon และสินค้าของบริษัท Sentry Equipment Corp.

Interflon lubricants are high quality lubricants which are being used for industrial and food-stuff plant equipment maintenance purposes. Interflon lubricants significantly reduce manufacturing’s maintenance cost and power consumption.

น้ำมันหล่อลื่น Interflon เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายแขนงและโรงงานผลิตอาหารด้วยวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร น้ำมันหล่อลื่น Interflon ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างมากและลดการใช้พลังงานของเครื่องจักร

Sentry Equipment, is very well-known in sampling equipments for water-steam sampling and process sampling (gas, liquid, and slurry powder).

Sentry Equipment เป็นที่รู้จักกันดีในด้านอุปกรณ์การสุ่มตัวอย่างสำหรับการสุ่มตัวอย่างน้ำ-ไอน้ำและอุปกรณ์ที่อยู่ในขั้นตอนทำงาน (ไม่ว่าจะเป็นลักษณะก๊าซ ของเหลว และผง)

Our products include:
สินค้าของเราประกอบด้วย:

 • Raw materials for boiler treatment and cooling treatment chemicals
 • Ion Exchange Resin from Lanxess (Former Bayer AG), Germany for softener, demin water
 • Water treatment chemicals from Coatex’s Polymer, France
 • Sampling Equipments from Sentry Equipment Corp. U.S.A.
 • Special lubricants and grease from Interflon lubricants, The Netherlands
 • วัตถุดิบสำหรับการผลิตสารป้องกันในระบบหม้อไอน้ำและในระบบหล่อเย็น
 • สารกรองเรซินจาก Lanxess (อดีตคือบริษัท ไบเออร์ เอจี) ประเทศเยอรมนี สำหรับน้ำอ่อน, น้ำบริสุทธิ์
 • สารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำของบริษัท Coatex ประเทศฝรั่งเศส
 • อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างจาก Sentry Equipment Corp. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีชนิดพิเศษจาก Interflon ประเทศเนเธอร์แลนด์

Animal feed industry

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

We provide our international customers a wide range of high quality and nutritionally rich ingredients from the world’s leading animal nutrition companies. Because we are specialized in animal nutrition and healthcare, we can provide our customers with unrivalled knowledge and experience spanning a wide range of feed applications. As a leader in the Thai market we are expanding our offer in the whole South East Asia to offer customized farm services and products.

เราให้บริการลูกค้าต่างประเทศและในประเทศของเราด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก เพราะเรามีความเชี่ยวชาญในอาหารสัตว์รวมทั้งการดูแล เราสามารถให้บริการลูกค้าของเราความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาดเมืองไทยเรากำลังขยายสินค้าของเราทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เสนอเฉพาะฟาร์ม

Our products include:
สินค้าของเราประกอบด้วย:
Raw Materials
วัตถุดิบ
 • Dairy Product
  • Distributor of VOLAC for Whey Permeate
  • Distributor of BAYERISCHE MILCHINDUSTRIE EG for Delactosed Whey and Sweet Whey Powder
  • Distributor of MEGGLE GMBH for Delactosed Whey
  • Lactose
  • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม
  • ตัวแทนจำหน่ายหางนมของ VOLAC
  • ตัวแทนจำหน่าย ดีแลคโตสเวย์ และสวีทเวย์ของ Bayerische MILCHINDUSTRIE EG
  • ตัวแทนจำหน่ายดีแลคโตสเวย์ของ MEGGLE GMBH
  • แล็คโตส
 • Other Feed Raw Materials
  • Carbohydrate Products
   • Wheat Ricebran
  • Animal Protein Products
   • Meat and Bone Meal
   • Poultry Meal
  • Plant Protein Products
   • Rapeseed Meal
   • Palm Kernel Meal
   • Sesame Meal
  • Energy Products
   • Palm Fatty Acid
 • วัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ
  • สินค้าในหมวดคาร์โบไฮเดรต
   • รำข้าวสาลี
  • สินค้าในหมวดโปรตีนจากสัตว์
   • เนื้อและกระดูกป่น
   • เนื้อไก่ป่น
  • สินค้าในหมวดโปรตีนจากพืช
   • กากเรพซีด
   • กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน
   • กากเมล็ดงา
  • สินค้าในหมวดกรดไขมัน
   • กรดไขมันปาล์ม
Feed Additives
สารเสริมอาหารสัตว์
 • Yeast Products from Phileo LESAFFRE FEED ANIMAL CARE
 • Litter Conditioner from OLMIX, FRANC
 • Toxin Binder from OLMIX, FRANCE
 • Bio Catalyst from OLMIX, FRANCE
 • Ac
 • ยีสต์จาก Phileo LESAFFRE ANIMAL CARE ประเทศฝรั่งเศส
 • ลิตเตอร์ คอนดิชั่นเนอร์จาก OLMIX ประเทศฝรั่งเศส
 • ท๊อกซิน ไบเดอร์จาก OLMIX ประเทศฝรั่งเศส
 • ไบโอ แคตาลิส จาก OLMIX ประเทศฝรั่งเศส
 • กรดจาก VITALAC ประเทศฝรั่งเศส

Chemical Transferring Plant

As industrial chemicals are our main lines especially for serving petrochemicals industries, we complete service to local clients by our own reliable storage and factory at Nong Bon near the Map Ta Phut Industrial Estate in Rayong province.

This special plant is used to handle the repacking and distribution of some intensive care products like DIMETHYL DISULFEDE (DMDS), ETHYL MERCAPTAN (EM), and TERTIOBUTYLMERCAPTAN (TBM).

Daika workshop at Nong Bon, Rayong

With the area of approximately 12 Rai (19,200 m2), we provide full service with variety ranges of DMDS storage tanks from 50 MT and 80 MT.

We deliver the semi bulk of 2.5 MT after transferring from 50 MT or 80 MT DMDS tanks through closed transferred system and sophisticated process of transferring under public environment and safety control.

For Demethyl Disulfide (DMDS), we have been the major distributor in Thailand under the ARKEMA or previous Atofina and Elf Atochem for more than 20 years.

Map of Daika workshop at Nong Bon, Rayong

Recognizing the ever challenging matters encountered by our customers, we are able to collaborate with them to come up with convincing solution.

The clients and competitive market made us alert to all the new challanges. High quality products, cost effectiveness and reliable services with full technical support to the customers are our top corporate priorities to ensure mutual sustainable success.

นโยบาย


ป้องกันผลประโบชน์ทับซ้อน


นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน


นโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม


นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม


นโยบายการจ้างงาน


นโยบายการจัดการยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

PolicyContact

ติดต่อ

Contact us to learn more details about our products at contactus@daikagroup.com

contactus@daikagroup.com