คุณนิพนธ์ อติชาตการ บริจาคเครื่องมือแพทย์

Mr. Niphon Atichartakarn have donated medical equipment

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ “เครื่องตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ” จาก คุณนิพนธ์ อติชาตการ ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 4,500,000 บาท โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่าย การคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร หัวหน้าศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมอง ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมทีมแพทย์รับมอบ ณ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ รามาธิบดี ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี

Mr. Niphon Atichartakarn and Daika group of companies have donated medical equipment to measure pressure for neuro treatment, Ramadhibordhi hospital, Mahidol university. The equipment worths around 150,000 USD. This equipment help diagnose patients before further serious treatment.